کاخ سفید: ایرانی‌ها می‌گویند آن‌قدر که انتظار داشتند از برجام پول به کشورشان نرسیده است

کاخ سفید: ایرانی‌ها می‌گویند آن‌قدر که انتظار داشتند از برجام پول به کشورشان نرسیده است

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید اتهامات مخالفان آمریکایی برجام بی‌پایه و اساس است و ایران آنگونه که ادعا می‌شد، صدها میلیارد دلار از محل رها شدن پول‌های بلوکه شده خود به دست نیاورده است.

کاخ سفید: ایرانی‌ها می‌گویند آن‌قدر که انتظار داشتند از برجام پول به کشورشان نرسیده است

(image)

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید اتهامات مخالفان آمریکایی برجام بی‌پایه و اساس است و ایران آنگونه که ادعا می‌شد، صدها میلیارد دلار از محل رها شدن پول‌های بلوکه شده خود به دست نیاورده است.
کاخ سفید: ایرانی‌ها می‌گویند آن‌قدر که انتظار داشتند از برجام پول به کشورشان نرسیده است

خرید بک لینک

موزیک سرا