کاخ آپادانای شوش؛ قصر زمستانی شاهان هخامنشی

کاخ آپادانای شوش؛ قصر زمستانی شاهان هخامنشی

کاخ آپادانای شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده‌است. این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود سال‌های ۵۱۵_۵۲۱ پیش از میلاد در شوش روی آثار و بقایای عیلامی بنا نهاد شد.

کاخ آپادانای شوش؛ قصر زمستانی شاهان هخامنشی

(image)

کاخ آپادانای شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده‌است. این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود سال‌های ۵۱۵_۵۲۱ پیش از میلاد در شوش روی آثار و بقایای عیلامی بنا نهاد شد.
کاخ آپادانای شوش؛ قصر زمستانی شاهان هخامنشی

دانلود آهنگ جدید

باران دانلود