چین روابط دیپلماتیک با تایوان را به حالت تعلیق درآورد

چین روابط دیپلماتیک با تایوان را به حالت تعلیق درآورد

پکن امروز شنبه در اقدامی که حکایت از افزایش تنش با تایوان دارد، روابط دیپلماتیکش را با این کشور قطع کرد.

چین روابط دیپلماتیک با تایوان را به حالت تعلیق درآورد

(image)

پکن امروز شنبه در اقدامی که حکایت از افزایش تنش با تایوان دارد، روابط دیپلماتیکش را با این کشور قطع کرد.
چین روابط دیپلماتیک با تایوان را به حالت تعلیق درآورد

کانون نماز