چگونگی تهاتر بدهی دولت با مطالبات دستگاه‌ها ابلاغ شد

معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور، چگونگی تهاتر بدهی‌های قطعی دولت با مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کرد.