چه کسی گفت «عبور از روحانی»؟

چه کسی گفت «عبور از روحانی»؟

این گزارش روایت اصلاح‌طلبان از تردید جریانی برای حمایت از روحانی در انتخابات آینده و نیز فعال شدن دوباره «ژن عبور» در اردوگاه این جریان سیاسی خاص است.

چه کسی گفت «عبور از روحانی»؟

(image)

این گزارش روایت اصلاح‌طلبان از تردید جریانی برای حمایت از روحانی در انتخابات آینده و نیز فعال شدن دوباره «ژن عبور» در اردوگاه این جریان سیاسی خاص است.
چه کسی گفت «عبور از روحانی»؟

خبرهای داغ