چه کسانی نباید خانه تکانی کنند؟

یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: درصورتی که از سابقه کمر درد و بهبودی از آن بیش یک ماه نگذشته باشد برای پیشگیری از عود بیماری بهتر است خانه تکانی را به دیگر افراد سپرد.