چرخش روحانی به سمت عارف پس از ناکامی در انتخابات خبرگان؟!

چرخش روحانی به سمت عارف پس از ناکامی در انتخابات خبرگان؟!

در هفته‌های اخیر اصلاح‌طلبان به شکل‌های مختلف برای آقای لاریجانی پیغام فرستاده‌اند و به ایشان پیشنهادهای مختلفی در جهت حضور در هیئت رئیسه مجلس آینده مطرح کرده‌اند.

چرخش روحانی به سمت عارف پس از ناکامی در انتخابات خبرگان؟!

(image)

در هفته‌های اخیر اصلاح‌طلبان به شکل‌های مختلف برای آقای لاریجانی پیغام فرستاده‌اند و به ایشان پیشنهادهای مختلفی در جهت حضور در هیئت رئیسه مجلس آینده مطرح کرده‌اند.
چرخش روحانی به سمت عارف پس از ناکامی در انتخابات خبرگان؟!

wolrd press news