چرا مدیر چند صد میلیون تومانی استعفا نمی‌کند؟/ بانک رفاه مدیران

چرا مدیر چند صد میلیون تومانی استعفا نمی‌کند؟/ بانک رفاه مدیران

دریافتی‌های نجومی مسؤلین دولتی در حالی ادامه دارد، که متواتراً اخبار نگران کننده‌ای از ورشکستگی و یا تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها به گوش می‌رسد.

چرا مدیر چند صد میلیون تومانی استعفا نمی‌کند؟/ بانک رفاه مدیران

(image)

دریافتی‌های نجومی مسؤلین دولتی در حالی ادامه دارد، که متواتراً اخبار نگران کننده‌ای از ورشکستگی و یا تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها به گوش می‌رسد.
چرا مدیر چند صد میلیون تومانی استعفا نمی‌کند؟/ بانک رفاه مدیران

دانلود فیلم جدید