چرا زنگنه نمی‌خواهد روحانی رییس‌جمهور باقی بماند؟/ این وزیر اعصاب ندارد!

چرا زنگنه نمی‌خواهد روحانی رییس‌جمهور باقی بماند؟/ این وزیر اعصاب ندارد!

مَشی زنگنه این است؛ خیلی‌ها معتقدند وزیر سالخورده‌ دولت روحانی کلاً اعتقادی به اقناع افکار عمومی و رسانه‌ها ندارد. مطلبی که البته برای دولت دردسرساز است. آن هم در آستانه‌ انتخابات!

چرا زنگنه نمی‌خواهد روحانی رییس‌جمهور باقی بماند؟/ این وزیر اعصاب ندارد!

(image)

مَشی زنگنه این است؛ خیلی‌ها معتقدند وزیر سالخورده‌ دولت روحانی کلاً اعتقادی به اقناع افکار عمومی و رسانه‌ها ندارد. مطلبی که البته برای دولت دردسرساز است. آن هم در آستانه‌ انتخابات!
چرا زنگنه نمی‌خواهد روحانی رییس‌جمهور باقی بماند؟/ این وزیر اعصاب ندارد!

مجله اینترنتی