چرا روحانی می‌خواست «نوهد» را منحل کند؟/ تکاوران کلاه‌سبز؛ از پاوه تا حلب

چرا روحانی می‌خواست «نوهد» را منحل کند؟/ تکاوران کلاه‌سبز؛ از پاوه تا حلب

ایران با وارد کردن نیروهای تازه نفس و با غیرت نوهد که مثل علمدار دشت کربلا سبزکلاه‌ به سر داشتند، نشان داد می‌خواهد ماجرای سوریه را برای همیشه یکسره کند.

چرا روحانی می‌خواست «نوهد» را منحل کند؟/ تکاوران کلاه‌سبز؛ از پاوه تا حلب

(image)

ایران با وارد کردن نیروهای تازه نفس و با غیرت نوهد که مثل علمدار دشت کربلا سبزکلاه‌ به سر داشتند، نشان داد می‌خواهد ماجرای سوریه را برای همیشه یکسره کند.
چرا روحانی می‌خواست «نوهد» را منحل کند؟/ تکاوران کلاه‌سبز؛ از پاوه تا حلب

بک لینک قوی

سپهر نیوز