چرا دانشجویان خودکشی را انتخاب کردند؟

چرا دانشجویان خودکشی را انتخاب کردند؟

خبری که ۲۰ اسفند سال گذشته درست یک هفته مانده تا آغاز سال نو از دانشگاه خوارزمی منتشر شد شاید آخرین مهره این پازل پیچ در پیچ «خودکشی» در دانشگاه‌ها شد و تنها دلیل برای اینکه به آمار خودکشی دانشجویان در سالی که گذشت بپردازیم.

چرا دانشجویان خودکشی را انتخاب کردند؟

(image)

خبری که ۲۰ اسفند سال گذشته درست یک هفته مانده تا آغاز سال نو از دانشگاه خوارزمی منتشر شد شاید آخرین مهره این پازل پیچ در پیچ «خودکشی» در دانشگاه‌ها شد و تنها دلیل برای اینکه به آمار خودکشی دانشجویان در سالی که گذشت بپردازیم.
چرا دانشجویان خودکشی را انتخاب کردند؟

خبر جدید

دانلود موزیک