چرا آزادسازی موصل در عراق مهم است؟

کنترل مجدد شهر الرمادی را می‌توان پیروزی بزرگ و مقدمه‌ای برای شکست کامل داعش در عراق ارزیابی نمود. بعد از آزادسازی الرمادی، موضوع آزادسازی موصل در اولویت برنامه‌های نظامی حکومت مرکزی عراق قرار گرفت.