پ.ک.ک برای شرکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام آمادگی کرد

پ.ک.ک برای شرکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام آمادگی کرد

سخنگوی پ.ک.ک در سنجار با طرح این ادعا که نیروهای عراقی و پیشمرگه به‌تنهایی قادر به آزاد ساختن موصل نیستند، ابراز داشت که مشارکت نیروهای پ.ک.ک در این عملیات بسیار مهم است.

پ.ک.ک برای شرکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام آمادگی کرد

(image)

سخنگوی پ.ک.ک در سنجار با طرح این ادعا که نیروهای عراقی و پیشمرگه به‌تنهایی قادر به آزاد ساختن موصل نیستند، ابراز داشت که مشارکت نیروهای پ.ک.ک در این عملیات بسیار مهم است.
پ.ک.ک برای شرکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام آمادگی کرد

روزنامه قانون

ابزار رسانه