پیکر پسر شهیدم را از اثر چاقوی فتنه۸۸ شناختم

پیکر پسر شهیدم را از اثر چاقوی فتنه۸۸ شناختم

محمدحسن(رسول) خلیلی معروف به رسول، از مدافعان حرم حضرت زینب(س) که به صورت داوطلبانه برای دفاع از حریم حرم حضرت زینب کبری(س) به سوریه رفته بود

پیکر پسر شهیدم را از اثر چاقوی فتنه۸۸ شناختم

(image)

محمدحسن(رسول) خلیلی معروف به رسول، از مدافعان حرم حضرت زینب(س) که به صورت داوطلبانه برای دفاع از حریم حرم حضرت زینب کبری(س) به سوریه رفته بود
پیکر پسر شهیدم را از اثر چاقوی فتنه۸۸ شناختم

خبرگزاری اصفحان