پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق!

پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق!

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی به شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب و برق ارائه نکرده، اما بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر ضرورتی در این زمینه ببینیم این کار را انجام می دهیم.

پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق!

(image)

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی به شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب و برق ارائه نکرده، اما بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر ضرورتی در این زمینه ببینیم این کار را انجام می دهیم.
پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق!

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ