پیشروی برای تسلط کامل بر فلوجه/ آزادسازی جمهوریه و پل راه‌آهن قدیم

پیشروی برای تسلط کامل بر فلوجه/ آزادسازی جمهوریه و پل راه‌آهن قدیم

رئیس پلیس عراق از آزاد سازی مناطق جمهوریه و پل راه آهن قدیم و ادامه پیشروی برای تسلط کامل بر شهر فلوجه خبر داد.

پیشروی برای تسلط کامل بر فلوجه/ آزادسازی جمهوریه و پل راه‌آهن قدیم

(image)

رئیس پلیس عراق از آزاد سازی مناطق جمهوریه و پل راه آهن قدیم و ادامه پیشروی برای تسلط کامل بر شهر فلوجه خبر داد.
پیشروی برای تسلط کامل بر فلوجه/ آزادسازی جمهوریه و پل راه‌آهن قدیم

فانتزی