پیشرفت ۵۰ درصدی خط ۶ متروی تهران

پیشرفت ۵۰ درصدی خط ۶ متروی تهران

معاون شهردار تهران گفت: عملیات احداث تونل و ایستگاه در خط ۶ مترو تهران، بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پیشرفت ۵۰ درصدی خط ۶ متروی تهران

(image)

معاون شهردار تهران گفت: عملیات احداث تونل و ایستگاه در خط ۶ مترو تهران، بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
پیشرفت ۵۰ درصدی خط ۶ متروی تهران

دانلود سرا