پیام رئیس دانشگاه یاسوج به مناسبت روز خبرنگار

پیام رئیس دانشگاه یاسوج به مناسبت روز خبرنگار

رئیس دانشگاه یاسوج در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

پیام رئیس دانشگاه یاسوج به مناسبت روز خبرنگار

(image)

رئیس دانشگاه یاسوج در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.
پیام رئیس دانشگاه یاسوج به مناسبت روز خبرنگار