پیاده روی بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات در آستانه نیمه شعبان

پیاده روی بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات در آستانه نیمه شعبان

 در آستانه نیمه شعبان کاروان پیاده روی بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات با شعار “راه  قدس از کربلا میگذرد”برگزارشد.

پیاده روی بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات در آستانه نیمه شعبان

(image)

 در آستانه نیمه شعبان کاروان پیاده روی بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات با شعار “راه  قدس از کربلا میگذرد”برگزارشد.
پیاده روی بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات در آستانه نیمه شعبان

فیلم سریال آهنگ