پوشش زنده جشن سه سالگی «دکتر سلام»

پوشش زنده جشن سه سالگی «دکتر سلام»

جشن تولد سه سالگی طنز سیاسی اجتماعی «دکتر سلام» تا ساعاتی دیگر با حضور چهره‌ها و شخصیتهای سیاسی کشور در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌ شود.

پوشش زنده جشن سه سالگی «دکتر سلام»

(image)

جشن تولد سه سالگی طنز سیاسی اجتماعی «دکتر سلام» تا ساعاتی دیگر با حضور چهره‌ها و شخصیتهای سیاسی کشور در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌ شود.
پوشش زنده جشن سه سالگی «دکتر سلام»

میهن دانلود