پورموسوی: یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما مقابل پیکان است

پورموسوی: یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما مقابل پیکان است
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت:یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما مقابل پیکان است و تیم قابل احترام است.

پورموسوی: یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما مقابل پیکان است

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت:یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما مقابل پیکان است و تیم قابل احترام است.
پورموسوی: یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما مقابل پیکان است