پوردستان: انگشت‌های آماده شلیک اجازه هرگونه تعرضی را از دشمن گرفته است

پوردستان: انگشت‌های آماده شلیک اجازه هرگونه تعرضی را از دشمن گرفته است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: این که چرا آمریکایی ها به ما حمله نمی کنند، به خاطر این است که انگشت های روی ماشه، توپخانه ها، موشک ها و سربازان و بسیجیان، اجازه حرکت را از آمریکایی ها گرفته اند.

پوردستان: انگشت‌های آماده شلیک اجازه هرگونه تعرضی را از دشمن گرفته است

(image)

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: این که چرا آمریکایی ها به ما حمله نمی کنند، به خاطر این است که انگشت های روی ماشه، توپخانه ها، موشک ها و سربازان و بسیجیان، اجازه حرکت را از آمریکایی ها گرفته اند.
پوردستان: انگشت‌های آماده شلیک اجازه هرگونه تعرضی را از دشمن گرفته است

موسیقی