پنتاگون: در هماهنگی‌های امنیتی باعربستان بازنگری می‌کنیم

پنتاگون: در هماهنگی‌های امنیتی باعربستان بازنگری می‌کنیم

وزیر دفاع آمریکا گفت جانشین ولیعهد عربستان سعودی درخصوص برگزاری نشستی در ریاض در ماه آینده برای بازنگری در هماهنگی‌های امنیتی توافق کرده است.

پنتاگون: در هماهنگی‌های امنیتی باعربستان بازنگری می‌کنیم

(image)

وزیر دفاع آمریکا گفت جانشین ولیعهد عربستان سعودی درخصوص برگزاری نشستی در ریاض در ماه آینده برای بازنگری در هماهنگی‌های امنیتی توافق کرده است.
پنتاگون: در هماهنگی‌های امنیتی باعربستان بازنگری می‌کنیم

world press news

تکنولوژی جدید