پلیس پایتخت، امنیت روز طبیعت را تامین می‌کند

پلیس پایتخت، امنیت روز طبیعت را تامین می‌کند

رئیس پلیس پایتخت گفت: ماموران پلیس تهران بزرگ برای تامین امنیت تفرجگاه‌ها در تمامی بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی مستقر هستند.

پلیس پایتخت، امنیت روز طبیعت را تامین می‌کند

(image)

رئیس پلیس پایتخت گفت: ماموران پلیس تهران بزرگ برای تامین امنیت تفرجگاه‌ها در تمامی بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی مستقر هستند.
پلیس پایتخت، امنیت روز طبیعت را تامین می‌کند

خرید بک لینک