پشت پرده مذاکره استقلال با عالیشاه فاش شد!

پشت پرده مذاکره استقلال با عالیشاه فاش شد!

امید عالیشاه از باشگاه پرسپولیس به خاطر جذب امیری ناراحت است . او تقریبا خیلی در اولویت های تیم برای تمدید قرارداد هم نبوده است!

پشت پرده مذاکره استقلال با عالیشاه فاش شد!

(image)

امید عالیشاه از باشگاه پرسپولیس به خاطر جذب امیری ناراحت است . او تقریبا خیلی در اولویت های تیم برای تمدید قرارداد هم نبوده است!
پشت پرده مذاکره استقلال با عالیشاه فاش شد!

خرم خبر