پشت و پرده دعوای ریاض و واشنگتن چیست؟/ جنگ زرگری یا طرح تجزیه «شاهاک»

پشت و پرده دعوای ریاض و واشنگتن چیست؟/ جنگ زرگری یا طرح تجزیه «شاهاک»

طبق طرح مندرج در کتاب اسرائیل شاهاک، نویسنده اسرائیلی، کشورهای خاورمیانه هر یک باید به چندین کشور کوچک تقسیم شوند. براین اساس عربستان نیز باید به سه منطقه تجزیه شود.

پشت و پرده دعوای ریاض و واشنگتن چیست؟/ جنگ زرگری یا طرح تجزیه «شاهاک»

(image)

طبق طرح مندرج در کتاب اسرائیل شاهاک، نویسنده اسرائیلی، کشورهای خاورمیانه هر یک باید به چندین کشور کوچک تقسیم شوند. براین اساس عربستان نیز باید به سه منطقه تجزیه شود.
پشت و پرده دعوای ریاض و واشنگتن چیست؟/ جنگ زرگری یا طرح تجزیه «شاهاک»

لایسنس نود 32 ورژن 6

اخبار دنیای دیجیتال