پسر نابینایی که میلیونر شد!

پسر نابینایی که میلیونر شد!

یک پسر نابینای هندی توانسته است در جوانی به یک تولیدکننده موفق تبدیل شود و در شرکت خود، افرادی را استخدام کند که عین خودش معلول و ناتوان هستند.

پسر نابینایی که میلیونر شد!

(image)

یک پسر نابینای هندی توانسته است در جوانی به یک تولیدکننده موفق تبدیل شود و در شرکت خود، افرادی را استخدام کند که عین خودش معلول و ناتوان هستند.
پسر نابینایی که میلیونر شد!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

میهن دانلود