پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

ساکنان شهر «ذمار» یمن امروز ضمن برپایی تجمع در محکومیت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق جنوبی یمن، پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.

پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

(image)

ساکنان شهر «ذمار» یمن امروز ضمن برپایی تجمع در محکومیت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق جنوبی یمن، پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.
پرچم آمریکا و اسرائیل در یمن به آتش کشیده شد

خرید بک لینک