پروژه‌های سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا دانشجو محور است

پروژه‌های سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا دانشجو محور است

رییس سازمان تحقيقات نزاجا در دانشگاه گیلان گفت: پروژه های سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا، دانشجو محور و استاد محور است.

پروژه‌های سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا دانشجو محور است

(image)

رییس سازمان تحقيقات نزاجا در دانشگاه گیلان گفت: پروژه های سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا، دانشجو محور و استاد محور است.
پروژه‌های سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا دانشجو محور است

خرید بک لینک

گوشی موبایل