پرونده مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان با اعلام نفرات برتربسته شد

پرونده مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان با اعلام نفرات برتربسته شد

سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور که مرحله منطقه ای آن با حضور ۱۲۰ دانشجوی قرآنی در دو بخش خانم ها و آقایان در دانشگاه زنجان آغاز شده بود با اعلام نفرات برتر به کار خود پایان داد

پرونده مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان با اعلام نفرات برتربسته شد

(image)

سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور که مرحله منطقه ای آن با حضور ۱۲۰ دانشجوی قرآنی در دو بخش خانم ها و آقایان در دانشگاه زنجان آغاز شده بود با اعلام نفرات برتر به کار خود پایان داد
پرونده مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان با اعلام نفرات برتربسته شد

فروش بک لینک

استخدام