پرسپولیس چرا دیرتر به اوکراین می‌رود؟

پرسپولیس چرا دیرتر به اوکراین می‌رود؟

زمان اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در کشور اوکراین تغییر کرد.

پرسپولیس چرا دیرتر به اوکراین می‌رود؟

(image)

زمان اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در کشور اوکراین تغییر کرد.
پرسپولیس چرا دیرتر به اوکراین می‌رود؟

خبر جدید