پرداخت مبلغ بازخرید ۲ سال خدمت سربازی به کارکنان دانشگاه آزاد

پرداخت مبلغ بازخرید ۲ سال خدمت سربازی به کارکنان دانشگاه آزاد

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه‌ای از پرداخت مبلغ بازخرید ۲ سال خدمت سربازی کارکنان این دانشگاه خبر داد.

پرداخت مبلغ بازخرید ۲ سال خدمت سربازی به کارکنان دانشگاه آزاد

(image)

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه‌ای از پرداخت مبلغ بازخرید ۲ سال خدمت سربازی کارکنان این دانشگاه خبر داد.
پرداخت مبلغ بازخرید ۲ سال خدمت سربازی به کارکنان دانشگاه آزاد

بازی