پرتماشاگرترین نمایش ایران؛ مردم می‌آیند، مسئولان اصلا خبر ندارند!

پرتماشاگرترین نمایش ایران؛ مردم می‌آیند، مسئولان اصلا خبر ندارند!

برای اولین بار در ایران است که یک نمایش بیش از ۱۰۰ بازیگر و ۲۰۰ پروژکتور را در خود جای داده است. و همین یک موضوع کافی است تا بدانیم با یک اتفاق منحصر به فرد و خاص طرف هستیم.

پرتماشاگرترین نمایش ایران؛ مردم می‌آیند، مسئولان اصلا خبر ندارند!

(image)

برای اولین بار در ایران است که یک نمایش بیش از ۱۰۰ بازیگر و ۲۰۰ پروژکتور را در خود جای داده است. و همین یک موضوع کافی است تا بدانیم با یک اتفاق منحصر به فرد و خاص طرف هستیم.
پرتماشاگرترین نمایش ایران؛ مردم می‌آیند، مسئولان اصلا خبر ندارند!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی