پذیرش دانشجو برای دوره مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکایی

پذیرش دانشجو برای دوره مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکایی

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرش ۵۰ دانشجو در دوره مشترک دانشگاه تهران و یک دانشگاه آمریکایی از طریق کنکور سراسری خبر داد.

پذیرش دانشجو برای دوره مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکایی

(image)

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرش ۵۰ دانشجو در دوره مشترک دانشگاه تهران و یک دانشگاه آمریکایی از طریق کنکور سراسری خبر داد.
پذیرش دانشجو برای دوره مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکایی

ابزار رسانه