پبام تبریک رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار

پبام تبریک رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار

رئیس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار نوشت: در تحولات تاریخ معاصر ایران، اصحاب رسانه، بویژه خبرنگاران، نقش اثرگذاری را ایفا کرده‌اند.

پبام تبریک رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار

(image)

رئیس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار نوشت: در تحولات تاریخ معاصر ایران، اصحاب رسانه، بویژه خبرنگاران، نقش اثرگذاری را ایفا کرده‌اند.
پبام تبریک رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار

car