پایان اعتبار آرم‌های طرح ترافیک ۹۴

پایان اعتبار آرم‌های طرح ترافیک ۹۴

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک با بیان اینکه اعتبار آرم‌های سال ۹۴ تا پایان سی و یکم فروردین ماه سال جاری است، گفت: از فردا (اول اردیبهشت ماه) تنها دارندگان آرم سال ۹۵ مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیک هستند.

پایان اعتبار آرم‌های طرح ترافیک ۹۴

(image)

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک با بیان اینکه اعتبار آرم‌های سال ۹۴ تا پایان سی و یکم فروردین ماه سال جاری است، گفت: از فردا (اول اردیبهشت ماه) تنها دارندگان آرم سال ۹۵ مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیک هستند.
پایان اعتبار آرم‌های طرح ترافیک ۹۴

بک لینک رنک 3

موسیقی