پانیونیوس در شب اخراج انصاری‌فرد باخت

پانیونیوس در شبی که کریم انصاری فرد در دقیقه ۱۲ بازی با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد نتیجه را واگذار کرد.