پاسخ وزارت خارجه به اظهارات سخیف عادل‌جبیر/ حضور سردار سلیمانی در عراق به درخواست دولت قانونی این کشور است

پاسخ وزارت خارجه به اظهارات سخیف عادل‌جبیر/ حضور سردار سلیمانی در عراق به درخواست دولت قانونی این کشور است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ملت عراق برای تشخیص منافع و دوست و دشمن خود نیازی به اظهارات بزرگترین عامل و حامی بی ثباتی و حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان ندارد.

پاسخ وزارت خارجه به اظهارات سخیف عادل‌جبیر/ حضور سردار سلیمانی در عراق به درخواست دولت قانونی این کشور است

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ملت عراق برای تشخیص منافع و دوست و دشمن خود نیازی به اظهارات بزرگترین عامل و حامی بی ثباتی و حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان ندارد.
پاسخ وزارت خارجه به اظهارات سخیف عادل‌جبیر/ حضور سردار سلیمانی در عراق به درخواست دولت قانونی این کشور است

اخبار دنیای دیجیتال