پاسخ تلویحی طیب‌نیا به اظهارات سیف

پاسخ تلویحی طیب‌نیا به اظهارات سیف

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور در ۳۶ سال گذشته ۳.۲ درصد بوده است.

پاسخ تلویحی طیب‌نیا به اظهارات سیف

(image)

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور در ۳۶ سال گذشته ۳.۲ درصد بوده است.
پاسخ تلویحی طیب‌نیا به اظهارات سیف

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید