پارک جنگلی گیسوم؛ تلاقی جنگل و دريا برای آسایش روح

پارک جنگلی گیسوم؛ تلاقی جنگل و دريا برای آسایش روح

يکي از نقاط ديدني استان گيلان و شهرستان تالش پارک جنگلي گيسوم است. مسيري زيبا و ديدني درختان سر به فلک کشيده آن تونلي جنگلي را ايجاد کرده است که دل هر بيننده‌اي را با خود مي‌برد.

پارک جنگلی گیسوم؛ تلاقی جنگل و دريا برای آسایش روح

(image)

يکي از نقاط ديدني استان گيلان و شهرستان تالش پارک جنگلي گيسوم است. مسيري زيبا و ديدني درختان سر به فلک کشيده آن تونلي جنگلي را ايجاد کرده است که دل هر بيننده‌اي را با خود مي‌برد.
پارک جنگلی گیسوم؛ تلاقی جنگل و دريا برای آسایش روح

سیستم اطلاع رسانی

ماشین های جدید