پارلمان یونان رای به بازگرداندن آوارگان سوری داد

پارلمان یونان رای به بازگرداندن آوارگان سوری داد

اقدام پارلمان یونان با نگرانی کمیساریای آوارگان سازمان ملل همراه شد .

پارلمان یونان رای به بازگرداندن آوارگان سوری داد

(image)

اقدام پارلمان یونان با نگرانی کمیساریای آوارگان سازمان ملل همراه شد .
پارلمان یونان رای به بازگرداندن آوارگان سوری داد

فروش بک لینک