پادشاهی که مردمش را بی فرهنگ می خواست

پادشاهی که مردمش را بی فرهنگ می خواست

مستند «قصه های انقلاب» با موضوع اقدامات ضد فرهنگی رژیم شاه در دهه های ۴۰ و ۵۰، چهارشنبه ۲۷ مرداد به روی آنتن شبکه افق می رود.

پادشاهی که مردمش را بی فرهنگ می خواست

(image)

مستند «قصه های انقلاب» با موضوع اقدامات ضد فرهنگی رژیم شاه در دهه های ۴۰ و ۵۰، چهارشنبه ۲۷ مرداد به روی آنتن شبکه افق می رود.
پادشاهی که مردمش را بی فرهنگ می خواست

خبرگزاری دانشگاه های کشور