پاتک داعش به معارضان مورد حمایت آمریکا/ عقب‌نشینی از حومه شهر البوکمال

پاتک داعش به معارضان مورد حمایت آمریکا/ عقب‌نشینی از حومه شهر البوکمال

معارضان سوری مورد حمایت آمریکا به دنبال حملات داعش از حومه شهر البوکمال واقع در نزدیکی مرز عراق عقب نشینی کردند.

پاتک داعش به معارضان مورد حمایت آمریکا/ عقب‌نشینی از حومه شهر البوکمال

(image)

معارضان سوری مورد حمایت آمریکا به دنبال حملات داعش از حومه شهر البوکمال واقع در نزدیکی مرز عراق عقب نشینی کردند.
پاتک داعش به معارضان مورد حمایت آمریکا/ عقب‌نشینی از حومه شهر البوکمال

خرید فیلتر شکن

پرشین موزیک