يادوآره نشاني بهشت ويژه ايام فاطميه برگزار مي‌شود

مديركل آموزشهاي فرهنگي سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها از برگزاري يادواره نشاني بهشت، ويژه ايام فاطميه خبر داد.