ویتنام از آمریکا جنگنده می‌خرد

ویتنام از آمریکا جنگنده می‌خرد

مقامات ویتنام قصد دارند جنگنده های اف ۱۶ و هواپیما های گشت زنی ساحلی P-۳C Orion، مسلح به اژدر از آمریکا خریداری کنند.

ویتنام از آمریکا جنگنده می‌خرد

(image)

مقامات ویتنام قصد دارند جنگنده های اف ۱۶ و هواپیما های گشت زنی ساحلی P-۳C Orion، مسلح به اژدر از آمریکا خریداری کنند.
ویتنام از آمریکا جنگنده می‌خرد

wolrd press news