وقوع سانحه بالگرد اورژانس هوایی در شاهرود صحت ندارد

وقوع سانحه بالگرد اورژانس هوایی در شاهرود صحت ندارد

فرماندار میامی استان سمنان اعلام کرد: خبر وقوع سانحه برای بالگرد اورژانس هوایی شاهرود که در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده، صحت ندارد.

وقوع سانحه بالگرد اورژانس هوایی در شاهرود صحت ندارد

(image)

فرماندار میامی استان سمنان اعلام کرد: خبر وقوع سانحه برای بالگرد اورژانس هوایی شاهرود که در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده، صحت ندارد.
وقوع سانحه بالگرد اورژانس هوایی در شاهرود صحت ندارد

بک لینک