وقوع زمین لرزه جدید ۷/۲ ریشتری در اکوادور

وقوع زمین لرزه جدید ۷/۲ ریشتری در اکوادور

زلزله جدیدی به بزرگی هفت و دو دهم ریشتر در اکوادور به وقوع پیوست.

وقوع زمین لرزه جدید ۷/۲ ریشتری در اکوادور

(image)

زلزله جدیدی به بزرگی هفت و دو دهم ریشتر در اکوادور به وقوع پیوست.
وقوع زمین لرزه جدید ۷/۲ ریشتری در اکوادور

تکنولوژی جدید