وقتی که رئیسی مشهد را محور تولیت تمامی اماکن مقدس شیعه کرد/ پیام نصرالله در حرم امام هشتم(ع)

وقتی که رئیسی مشهد را محور تولیت تمامی اماکن مقدس شیعه کرد/ پیام نصرالله در حرم امام هشتم(ع)

جشن بزرگ مقاومت با شعار «امام رضا(ع)؛ الگوی مقاومت اسلامی» با حضور نماینده دبیرکل حزب الله و اعتاب مقدس از جهان اسلام شب گذشته در حرم رضوی برگزار شد.

وقتی که رئیسی مشهد را محور تولیت تمامی اماکن مقدس شیعه کرد/ پیام نصرالله در حرم امام هشتم(ع)

(image)

جشن بزرگ مقاومت با شعار «امام رضا(ع)؛ الگوی مقاومت اسلامی» با حضور نماینده دبیرکل حزب الله و اعتاب مقدس از جهان اسلام شب گذشته در حرم رضوی برگزار شد.
وقتی که رئیسی مشهد را محور تولیت تمامی اماکن مقدس شیعه کرد/ پیام نصرالله در حرم امام هشتم(ع)

خرم خبر