وقتی که جنوب لبنان گورستان تانک‌های مرکاوا شد

وقتی که جنوب لبنان گورستان تانک‌های مرکاوا شد

خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسبت دهمین سالروز پیروزی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، پوستری طراحی کرد.

وقتی که جنوب لبنان گورستان تانک‌های مرکاوا شد

(image)

خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسبت دهمین سالروز پیروزی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، پوستری طراحی کرد.
وقتی که جنوب لبنان گورستان تانک‌های مرکاوا شد

باشگاه خبری ورزشی