وظیفه آژانس حصول اطمینان از این است که ایران سیر قهقهرایی نخواهد داشت

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز ضمن تصریح اینکه ایران به توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ پایبند بوده نوشته رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از اختیار لغو این توافق برخوردار است.